• Çelik
  • Eğitim
  • Beton
  • Kagir
  • <<<2007
  • Orta Yükseklikte Yapılar
  • Tarihi Yapılar

York Üniversitesi ve Lehman Üniversitesi için inşaat sırasındaki proje değişiklik talimatları (change order), hakediş, metraj, keşif, ve maliyet hesapları, Kritik Şebeke Yöntemi ile inşaat planlaması ve uygulama sırasında takip ve güncelleme hizmetleri verilmiştir. Ayrıca uygulamada kullanılan malzemeler, yöntemler, ve hesaplar için yollanan paketlerin takibi, paket sunumlarının inşaatın uygulama zaman şemasına işlenmesi, planlaması ve koordinasyonu yapılmıştır. Planlama programı olarak Primavera kullanılmıştır.

York Üniversitesi Fen Bilimleri binası projesi 15milyon dolar maliyetli ve 7.000 m2lik bir alanı kapsayan bir projedir. Mevcut taşıyıcı sistemde çatlaklar belirerek üzerindeki yükleri taşıyamadığı belirlendikten sonra içerden yapılan taşıyıcı yığma ve çelik konstrüksiyon takviyelerin olduğu bir projedir. Ayrıca York Üniversitesi’nde Çocuk Bakım Merkezi Projesi için Primavera ile planlama yapılmıştır. Bu projede 5.000 m2lik bir alan üstüne kuruludur. Mevcut bir kilise binasının tarihi cephesi tutularak binanın kendisi yeniden yapılmıştır.

Lehman Üniversitesi projesi ise mevcut bir okul binasının boş iç-avlusuna TV studyoları ve multimedya merkezi inşaatı projesidir. İnşaat sırasında sınıflarda ders görülmeye devam edileceği için fazlı ve komplike bir inşaat planlaması gerekmiştir. 20milyon dolar maliyetli bir projedir.

*ATTEC ve TT öncesi A.Topbaş tecrübesi