Sistemler, Bileşenler ve Malzemeler için

Yenilikçi kompozit veya çok bileşenli yapısal tasarımlar, test ve prototipleme.

Tasarımda Bilgi İşlem için

Yapısal tasarım sırasında bilgisayar platformları arası uyumluluk, form bulma ve otomasyon yazılımları yapılması

Bu yazılımlar:

  • Bilgisayar programları arasında uyumsal zorlukları giderici
  • Mühendislik problemleri çözücü
  • Saha kontrolleri ve raporlama için pratikleştirici
  • Tekrar eden problemlerin çözümünü kolaylaştırıcı otomasyon
  • 3D çelik yapı modelleme ve resim yapımını hızlandırıcı otomasyon yazılımlarıdır

BIM için

Strüktürel tasarımda aktif şekilde BIM kullanımı.

  • Mimari yapılarda BIM yaklaşımına uygun strüktür koordinasyon ve tasarımı.
  • Endüstriyel yapılarda elektromekanik disiplinlerle BIM koordinasyonu ile tasarım.

Modelleme için

Komplike yapısal sistem, eleman, bağlantı veya parçalarının katı modellenmesi ve analizi.

Tasarımın Uygulanabilirliğinden Emin Olmak için

Zorlayıcı ve sofistike inşaat yapım aşamaları için yaratıcı video animasyonlarla yapım Method Statement’ları yapılması.

Mesleğimizin Geleceği ve Geliştirilmesi

Aktif mesleki paylaşım ve katılım.

  • Yapısal tasarımı öğretmek ve öğrenmek için fiziksel modelleme çalışmaları
  • Önemli uluslararası mesleki konferans ve seminerlerde projelerimizi ve çalışmalarımızı Case Study olarak sunma