• Sanat
  • Kompozit
  • 2015>>>
  • Tarihi Yapılar

İstanbul Haliç’te tarihi 15.yy dayanan, dünyanın halen çalışan en eski tersanesi olma özelliği bulunan o dönemki adı ile Tersane-i Amire içerisinde uzun yıllar gemi yapım atölyesi olarak hizmet vermis hangar tipi bir yapı. Özgün yapı yanyana 3 adet 18mx125m’lik hangardan oluşmaktadır. Bu hangarları birbirinden ayıran yaklaşık 1m genişliğinde almaşık nitelikli yığma duvarlar ve bu duvarların üzerinde çelik çatı makasları bulunmaktadır. Vehbi Koç Vakfı’nın sahibi olduğu yeni bir geleneksel el sanatları müze yapısı, özgün yapı içerisinde çalışılmıştır. Bu mevcut yapıya ait duvarlar, içerisine eklenecek çağdaş yapı elemanları ile desteklenerek hem yeni kullanım alanları oluşturulmakta hem de özgün yapının güvenliği sağlanmaktadır. Toplamda yaklaşık 25000 m2 müze artı oditoryum yapıları ile karma kullanım alanı bulunan müze yapısı düşey çelik taşıyıcılar ve kompozit döşeme sistemi ile çözülmektedir. Çatı seviyesinde ise özgün çatı makasları korunarak, mevcutu güçlendirme veya yeni çelik/ahşap makaslar ekleme alternatifleri üzerinden tasarım süreci devam etmektedir. Çalışılmış birçok alternatif yapısal şema içinde mühendislik ve sürdürülebilirlik anlamında özgün bir çalışma, mevcut duvarların altında deprem izolasyon birimleri yerleştirilerek yapılan çözüm bir çok açıdan önemli bir challenge idi. Bu alternatif, deprem sonrası hemen kullanımı sağlayabilmesi, sigorta ve sergilenen tarihi el sanatlarının masa sistemlerini teker teker izole etme masraflarını minimize etmek için çalışıldı.

Mimari Proje ve Görseller: Grimshaw Architecture
İşveren: Vehbi Koç Vakfı