• Çelik
  • Kurumsal
  • Sanat
  • Beton
  • Ahşap
  • Kompozit
  • 2015-2020
  • Özgün Yapılar
  • Orta Yükseklikte Yapılar

ATTEC Eskişehir’de yapılacak olan Odun Pazarı Modern Sanat Müzesi’nin ahşap cephe yapısı yapısal mühendisi olarak Kengo Kuma tarafından tasarlanan ve Polimeks'in yüklenicisi olduğu projede yer almakta. Bu ikonik proje Kengo Kuma imzasıyla oluşturulmuş birbiriyle kesişen ahşap elemanlara sahip olup Odun Pazarı bölgesinin tarihi mimarisine uyacak şekilde tasarlandı. Tasarım, 3200 metre karelik inşaat alanı ve 600 m3 yapısal ahşap içeren, Japon ahşap mimari tekniklerinden de esinlenerek tasarlanmış, kertilerek birbiri üstüne şaşırtmalı oturtulmuş kalas-kirişlerden oluşan bir cephe kurgusuna sahiptir. Aynı kurgu iç avlunun sınırlayıcı duvarlarında bir burgu yaparak galeri sınırlarını çizecektir. Düşey bir ahşap ızgara veya pergolayı andırır.

Mimari proje: Kengo Kuma
İşveren: Polimeks