SAFECAST, Avrupa Birliği’nin desteklediği uluslararası nitelikteki bir dizi projenin üçüncü halkasıdır. Amacı prefabrike yapı elemanlarından oluşan bina türü yapı sistemleri için yeni birleşim türleri geliştirmektir. Küçük ve orta boy girişimciler ve onların oluşturdukları birlikler ile Avrupa Birliği üye ülkelerinin bazı araştırma kurumlarını bir araya getiren proje kapsamında deneysel ve kuramsal çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde de Türkiye Prefabrik Birliği ve sektörün önde gelen kuruluşları ile birlikte araştırma yapma imkânı sağlamıştır. Proje sonunda; uygulamada kullanılabilecek, deneyler ile sınanmış, tasarım ilkeleri belirlenmiş birleşim türleri ortaya çıkmıştır.

Projenin bir parçası olarak hazırladığım yüksek lisans tez çalışması, konuya prefabrik döşeme panellerinin bağlantıları özelinde yaklaşmıştır. Bu konuda geleneksel ıslak birleşim mantığına daha pratik bir alternatif olması amacıyla kuru birleşimli bağlantılar teorik olarak incelenmiştir. Bu bağlantı tiplerinin performansının asıl belirleyici olacağı, rijit diyafram kabulu yapmanın elverişsiz olduğu “döşeme tipi(bir kenarı diğerinin iki katından daha uzun)“ yapılar üzerinde durulmuştur.

Çalışma temel olarak, tüm yapıda Resim 3’de gösterilen pimli kuru bağlantı elemanlarını kullanarak çeşitli yönetmeliklerde prefabrik bağlantı elemanları için verilen güvenlik katsayılarının yeterli olup olmadığını incelemektedir.

Netice olarak söz konusu örnek yapı modeli için, döşemenin düzlem içinde rijit diyafram davranmadığı kabul edildiğinde, bağlantı elemanlarına gelen yatay yüklerin yönetmeliklerde verilen güvenlik katsayılarına rağmen elemanda istenilen sünekliği sağlayamadığı, statik yük artımı ve dinamik time-history yöntemleri ile ayrı ayrı gösterilmiştir.

Yapılan tez çalışması, “Beton Prefabrikasyon” dergisinde yayınlanan F.Karadoğan, E.Yüksel, E.Bal imzalı makalede kaynak olarak kullanılmış olup SAFECAST projesinin Türkiye ayağının sonuç raporlarında referans olarak değerlendirilmiştir.

İlgili Bağlantılar;
A.Demir – Yüksek Lisans Tezi:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapgkoLK36U7x9VyqHK0a985MauBs-YRkJgX0SHN6N_uYjK

A.Demir – Yüksek Lisans Tez Sunumu ve İngilizce Özet:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2ysNLDzsvjEd3o0dko4S2VfVm8?usp=sharing

“Beton Prefabrikasyon” Dergisinde Yayınlanan Makale:
http://docplayer.biz.tr/4180477-Safecast-arastirma-projesinin-bir-parcasi-olarak-iki-tip-prefabrike-dis-kolon-kiris-birlesim-bolgesi.html

“What is Safecast?”
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=4523

Safecast Project Details:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=ss-safecast&calledby=infocentre&item=Countries&artid=28395&caller=other

YAZAR HAKKINDA

Ahmet Demir: 1986. YTÜ İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu. İTÜ'de yapı mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı. Bugünü anlayabilmek için tarihe, yarına yön verebilmek için bilime özel ilgi duyuyor. Aktif spor hayatına bir süredir briç oynayarak devam ediyor. Poligonda atış yapmak ve akşam sofralarında memleket kurtarmak anlamsız zevkleri arasında.