• Çelik
  • 2010-2013
  • Ulaştırma
  • Özgün Yapılar

TAV İnşaat için 2000 m2’lik BHS platform yapısı çelik tasarımı, bağlantı tasarımı, 3D modelleme ve imalat resimleri yapıldı. Yapı tasarımı sırasında mevcut bagaj ve diğer bodrum kat betonarme, çelik ve elektromekanik yapıları arasında yakın koordinasyon ve rölevelendirme ile çalışıldı. Yeni BHS sistemi için, BIM çalışması yoğun olarak kullanılarak uluslararası mekanik sistem tasarımcılarıyla yakın ortak çalışma yapıldı. Mevcut yapısal sistemlere gelen yeni yükler de bu 3D koordinasyon sayesinde Türk Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yapıldı. Platform yapılarında toplamda 800ton çelik kullanıldı.