İnovasyon

Sistemler, Bileşenler ve Malzemeler için

Yenilikçi kompozit veya çok bileşenli yapısal tasarımlar, test ve prototipleme.

Ahşap-çelik kompozit laboratuvar kiriş deneyleri

Donatılı Tuğla Örgü ile Depremsel Tasarım

Deprem Donatılı Katalan Orgu Tugla Kabuk

Tasarımda Bilgi İşlem için

Yapısal tasarım sırasında bilgisayar platformları arası uyumluluk, form bulma ve otomasyon yazılımları yapılması

Bu yazılımlar:

  • Bilgisayar programları arasında uyumsal zorlukları giderici
  • Mühendislik problemleri çözücü
  • Saha kontrolleri ve raporlama için pratikleştirici
  • Tekrar eden problemlerin çözümünü kolaylaştırıcı otomasyon
  • 3D çelik yapı modelleme ve resim yapımını hızlandırıcı otomasyon yazılımlarıdır

Tuğla Kubbe Optimizasyon Programı Arayüzü

Tuğla Kubbe Optimizasyon Programı Çıktısı

BIM için

Strüktürel tasarımda aktif şekilde BIM kullanımı.

  • Mimari yapılarda BIM yaklaşımına uygun strüktür koordinasyon ve tasarımı.
  • Endüstriyel yapılarda elektromekanik disiplinlerle BIM koordinasyonu ile tasarım.

Koç Çağdaş Müzesi Cephe-Strüktür BIM Koordinasyonu 1

Koç Çağdaş Müzesi Cephe-Strüktür BIM Koordinasyonu 2

Modelleme için

Komplike yapısal sistem, eleman, bağlantı veya parçalarının katı modellenmesi ve analizi.

İleri Katı Modelleme 1

İleri Katı Modelleme 2

Tasarımın Uygulanabilirliğinden Emin Olmak için

Zorlayıcı ve sofistike inşaat yapım aşamaları için yaratıcı video animasyonlarla yapım Method Statement’ları yapılması.

HSY Geçici İskele ile Askıya Alma ve Restorasyon Metod Videosu

Medina Tower Temel İnşa ve İnşaat Yöntemi Metod Videosu

Mesleğimizin Geleceği ve Geliştirilmesi

Aktif mesleki paylaşım ve katılım.

  • Yapısal tasarımı öğretmek ve öğrenmek için fiziksel modelleme çalışmaları
  • Önemli uluslararası mesleki konferans ve seminerlerde projelerimizi ve çalışmalarımızı Case Study olarak sunma